top_ua
Вхід

Підтримка24

Приклад зміни процесу Заява на відпустку

Повідомлення від користувача - Добрий день. Сподіваюся, моє повідомлення не залишиться без уваги. Тільки нещодавно вивчаю бізнес-процеси, не можу зрозуміти. Є стандартний процес заяви на відпустку. У нас в компанії 2 рази на рік проводяться важливі заходи, під час яких обговорено, що у відпустку ніхто не йде. Можна якось автоматизувати щоб процес був недоступний в цей час або заявка на відпустку автоматично відхилялася, а то постійно хтось забуває? І чи можна якось в стандартний процес додати категорію відпустки – для бухгалтерії це важливо. Дякую

Зробити процес недоступним цілком можна адміністративно - просто приховавши його з Живої стрічки або, наприклад, змінивши права доступу до нього для всіх співробітників компанії. Якщо з якої-небудь причини такий варіант неприйнятний, то для виконання даної задачі можна внести зміни у стандартний бізнес-процес.

Для початку треба створити ще одне поле бізнес-процесу, в якому буде міститися список категорій відпусток. В подальшому ця категорія буде вказуватися при сповіщенні бухгалтерії.

У вкладці Налаштування вкажемо Назву поля та Тип поля. Поле повинно бути обов'язковим, інакше втрачається весь сенс в даному завданні. Також вкажемо, що поле має відображатися у формі додавання і редагування.

А у вкладці Список визначимо категорії відпусток.

зміна БП заява на відпустку2.png

Для того, щоб автоматично відхилити заяву про відпустку, спочатку необхідно задати періоди, протягом яких відпустку взяти не можна. Створимо константи, в яких ми будемо зберігати дати початку і кінців цих періодів.

зміна БП заява на відпустку3.png

Підсумковий список констант бізнес-процесу (що включає крім створених вже існуючі) буде виглядати наступним чином.

зміна БП заява на відпустку4.png

Внесемо корективи в шаблон бізнес-процесу. Додамо в початок цикл перевірки введених користувачем дат.

зміна БП заява на відпустку5.png

Перевірку дат здійснимо за допомогою дії Умова. Для гілки умов Ні, налаштуємо залежність дати відпустки від заборонених для відпустки періодів. Т. к. вибрані для відпустки дати записуються в поля, то будемо використовувати тип умови Поле документа. Розглядати будемо наступні варіанти:

  • Дата початку відпустки потрапляє в один із заборонених періодів.
  • Дата завершення відпустки потрапляє в один із заборонених періодів.
  • Сам заборонений період цілком потрапляє в дати відпустки.
Примітка: дати початку і завершення в періоди не поєднуються, тому кожну з дат треба окремо порівнювати з іншою. Для об'єднання умов необхідно використовувати логічні оператори ТА/АБО.

Додамо сповіщення користувача про те, що він вибрав некоректні дати для відпустки. Користувачу буде запропоновано вибрати інші дати для своєї відпустки. Використовуємо для цього дію Запит дод. інформації (з відхиленням). Якщо користувач введе нові дати і збереже їх, то нові дати ми запишемо в поле документа і цикл знову буде їх перевіряти. Якщо користувач не захоче з якої-небудь причини вводити дати і відхилить введення інформації, то ми видалимо його заяву на відпустку і перервемо виконання процесу.

Для гілки Так вкажемо умову виконання Істина. Таким чином, вона виконається в тому випадку, якщо процес не піде по першій гілці. В цій гілці ми налаштуємо вихід з циклу. Задамо змінну, яка буде вказувати, чи правильно введені дані.

зміна БП заява на відпустку6.png

Створений цикл буде працювати поки у даної змінної буде значення Ні. Якщо користувач введе правильні дати, то змінимо значення змінної на Так, щоб вийти з циклу. Якщо користувач ввів підходящі для відпустки дати, то бізнес-процес заяви на відпустку продовжить своє звичайне виконання.

Щоб детальніше ознайомитись з шаблоном, завантажте його тут..


Допомогло! Дякуємо :) Не допомогло Дуже шкода :( Відгук
Дізнайтесь, чому:
Це не те, що я шукаю
Дуже складно і незрозуміло