top_ua

Поширені помилки

Бізнес процеси - один з потужних інструментів проекту Бітрікс24, який дозволяє автоматизувати робочі процеси компанії. Однак використання бізнес-процесів вимагає певного досвіду і обережності. В іншому випадку бізнес-процеси можуть створити значне навантаження на проект.

На кожному фізичному сервері в Бітрікс24 одночасно працює декілька порталів, і аномальне навантаження від бізнес-процесів одного з них негативно впливає на інші портали.
Для запобігання подібних ситуацій ми змушені ввести технічне обмеження кількості екземплярів бізнес процесу на один документ - не більше двох . Це означає, що одночасно працюючих екземплярів бізнес-процесів може бути багато, але на кожен конкретний документ - не більше двох.

У зв'язку з введенням даного обмеження рекомендуємо перевірити і скоригувати свої бізнес-процеси. В іншому випадку, при виявлення аномальної навантаження створюваної бізнес-процесами, ваш портал Бітрікс24 може бути заблокований згідно з ліцензійною угодою (пункт 8.1).

Нижче наведені найбільш поширені помилки при проектуванні бізнес-процесів:

1.Зміни різних властивостей документа декількома блоками - зміни властивостей одного документа необхідно виконувати в рамках однієї дії - це зменшить кількість запитів при роботі бізнес-процесу.

Малюнок 1. Некоректна зміна властивостей документа, двома блоками дій
бп1.png

Малюнок 2. - Коректна зміна властивостей документа, одним блоком дій
бп2.png

2. Зациклення - необхідно ретельно перевіряти відсутність зациклення бізнес-процесів, особливо якщо використовуються паузи. У цьому випадку бізнес процес не впаде під час виконання і помилку можна не помітити. Але в разі запуску бізнес-процесу на створення документа з помилкою в умови виходу з циклу, поступово накопичиться велика кількість примірників бізнес-процесу, запущених для різних документів.

Ще більш небезпечний варіант, коли екземпляр процесу запускається на зміну і має помилку виходу з циклу. В цьому випадку можна накопичити велику кількість працюючих екземплярів бізнес-процесу в короткий час і на невеликій кількості документів. Тому необхідно передбачати окрему умову припинення виконання циклів (Малюнок 3), яка забезпечить припинення його виконання, якщо основна умова з будь-яких причин не була виконана за розумний час / цикли.
Наприклад, на малюнку нижче бізнес-процес припиняється після того як час обробки ліда стає більше 1000 хвилин, незважаючи на те, що статус ліда ще не змінився на потрібний. Це дозволяє зупиняти бізнес-процес, якщо він не був оброблений в рамках розумного часу, наприклад, через звільнення відповідального.

Малюнок 3. - Бізнес процес з додатковою умовою завершення, в разі якщо не буде коректного завершення по основній умові

бп3.jpg

3. Використання перевірки статусу в циклі з паузою -
часта помилка, коли замість дії «Очікування стадії угоди» використовують цикл з паузою (Малюнок 4). В цьому випадку при запуску БП на створення документа, накопичується велика кількість запущених примірників шаблону бізнес-процесу, для різних документів. При запуску з паузи вони створюють навантаження і в певний момент можуть привести до непрацездатності проекту.

Малюнок 4. - Некоректне використання циклу з паузою для очікування статусу документу
бп4.jpg

Правильніше в даному випадку використовувати дію «Очікування статусу». У цьому випадку бізнес процес прокинеться тільки під час зміни статусу документа на потрібний і не буде створювати навантаження весь інший час:

бп5.png

4. Запуск бізнес-процесів на зміну з паузою, завданням, дією - якщо бізнес-процес містить будь-які дії, очікування даних або паузу, це може порушити ідеологію та цілісність бізнес-процесу, адже, поки бізнес-процес буде очікувати будь-яких даних, вихідний документ може бути знову змінено. Тому бізнес-процеси, що запускаються на зміну, повинні відпрацьовувати без будь-яких очікувань і пауз і припиняти своє існування:

бп6.png

Якщо ж в бізнес-процесі, запускається на зміну, є паузи, очікування дій, запит інформації, то можна сміливо говорити, що бізнес-процес не функціонує належним чином.

5.Використання дії «Паралельного очікування» - при використанні цієї дії процес буде виконуватися по тій гілці, яка буде наступною за першою виконаної Командою. Якщо жодна з команд не виконана, то і процес зависне і виконуватися далі не буде. Щоб такого не відбувалося, завжди варто додавати гілку з дією Пауза у виконанні. Бізнес-процес продовжить своє виконання по закінченню зазначеного в ньому часу, навіть якщо жодне з завдань не буде виконане.
Допомогло! Дякуємо :) Не допомогло Дуже шкода :( Відгук
Дізнайтесь, чому:
Це не те, що я шукаю
Дуже складно і незрозуміло
Замовити впровадження