top_ua
Вхід
Ваш Бітрікс24
Авторизуйтеся, щоб увійти
до Бітрікс24 вашої компанії.
Вхід

Підтримка24

Функція dateadd

Рейтинг:
Функція dateadd дозволяє додати до зазначеної дати певну кількість років, місяців, днів, годин, хвилин, секунд.
Синтаксис у функції наступний:

=dateadd([початкова дата], [що додавати])


В якості початкової дати можна встановити змінні, параметри шаблону, а також поля документа, для якого створено бізнес-процес. Крім того, можна просто ввести дати вручну або використовувати системний час (про нього буде написано нижче).

В "що додавати" можна вказувати значення y, m, d, h, i, s - роки, місяці, дні, години, хвилини і секунди відповідно.

Можна задати як дату пізніше вказаної, так і дату раніше вказаної. Для цього використовуються знаки "+" і "-" відповідно.

Приклади рядків:

=dateadd({=Document:DATE_CREATE}, "+1d") - вийде значення, рівне даті створення документів плюс 1 день.

=dateadd({=Document:DATE_CREATE}, "-21d") - вийде значення, рівне даті створення документа мінус 21 день.

Важливо! Dateadd не змінює саму дату, для якої він застосовується. Тобто, якщо в операторі використовується  дата створення, то сама дата створення ніяк не змінюється, ми просто беремо її значення, і додаємо до неї певний строк. Тому, якщо важливо саме зберегти нове значення, то тоді потрібно записувати значення в змінну, або в одне з полів сутності, для якої створюється бізнес-процес.

Приклад використання.
Один з найпоширеніших прикладів використання datediff - створити у бізнес-процесі завдання  з крайнім терміном плюс кілька днів після створення завдання.
Розглянемо цей приклад. 

Відкриваємо редактор шаблонів бізнес процесів і в ньому додаємо блок "Завдання":


Тепер потрібно налаштувати блок, заповнивши обов'язкові поля "Назва завдання", "Постановник" і "Відповідальний" (у цьому прикладі-постановник і відповідальний одна і таж людина, тобто створюється завдання самому собі). В крайньому терміні потрібно вказати запис:

=dateadd({=System:Now}, "+3d")Параметр {=System:Now} повертає поточну дату на сервері разом з часом. "+3d" додають до дати 3 дні.

Обов'язково зберігаємо зміни в блоці та сам шаблон бізнес процесу.
Тепер потрібно перевірити роботу створення завдання. Відкриваємо потрібну сутність, для якої хочемо запустити бізнес процес, після запуску можемо перевірити, що шаблон завершився (в даному прикладі шаблон створювався для лідів):


Після цього потрібно перевірити саме завдання, оскільки завдання створювалося самому собі, то потрібно відкрити свої завдання:


Як бачимо, початнова дата з {=System:Now}  була 06.08.2015, але для крайнього терміну ми додали три дні, й сам крайній термін став 09.08.2015.

Важливо! Якщо ви хочете вказати dateadd в блоці сповіщення, в описі завдання або записати значення в текстове поле, то функцію потрібно обов'язково занести в подвійні квадратні дужки, наприклад:

{{=dateadd({=Document:DATE_CREATE}, "+1d")}}

Варіанти використання dateadd дуже різноманітні та не обмежуються одним прикладом. Не бійтеся експериментувати! :)
Дякую, допомогло! Дякуємо :) Не допомогло Дуже шкода :(
Дізнайтесь, чому:
Це не те, що я шукаю
Дуже складно і незрозуміло